STAND ART DISPLAY, S.L., som una empresa especialitzada en el disseny i la fabricació d’expositors i punts de venda.

El nostre equip, format per un grup de professionals amb més de 40 anys d’experiència en el sector, s’encarrega de captar i transformar les necessitats del client en solucions que s’adaptin funcionalment i econòmicament als seus requeriments.

El nostre valor afegit és la creativitat i originalitat de l’element PLV per fer que el producte del client destaqui davant la competència en el punt de venda, i aconseguir així l’objectiu final per a la seva marca: incrementar les vendes.

Disposem de les qualificacions i els equips necessaris per a la realització d’aquests serveis i treballem amb proveïdors degudament homologats, aportant als nostres clients un servei d’alta qualitat i fiabilitat.

La nostra Política de Qualitat és satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, d’acord amb els requisits legals i reglamentaris aplicables. Per això disposem d’un Sistema de Gestió de Qualitat, d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015, amb l’objectiu de complir els compromisos següents:

  • Complir en tot moment amb els requisits dels clients.
  • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a la nostra activitat.
  • Millorar la qualitat dels nostres serveis per aconseguir la seva màxima satisfacció.
  • Millorar de forma contínua el sistema de gestió de qualitat.
  • Desenvolupar els programes de formació contínua per tal de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  • Procurar unes condicions de treball segures, desenvolupar la formació necessària del personal i aconseguir un ambient de treball òptim a l’empresa.

La Direcció vetlla per l’aplicació i revisió d’aquesta Política de qualitat i l’assegura davant els clients, els empleats i altres parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, tenint en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per complir els requisits de sistema de qualitat de l’empresa.